Přihláška do kurzů dějin umění

 

Elektronická přihláška na naši vzdělávací akci

Správcem osobních údajů je Umění matematiky s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263329. Umění matematiky s.r.o. prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že nebudou zneužity.

Osobní údaje uchazečů a jejich zákonných zástupců: jméno a příjmení, emailový kontakt, telefonický kontakt, věk uchazeče, jsou evidovány pouze po dobu konání kurzu, a to v listinné formě a v elektronické databázi. Po ukončení kurzu jsou skartovány a z elektronických forem uchovávání vymazány.

Na Umění matematiky s.r.o. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adresu info@umenimatematiky.cz nebo poštou na adresu Umění matematiky s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Umění matematiky s.r.o. obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zároveň může každý Subjekt údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz).