1. 10. – Architektura kláštera sv. Anežky a sochařství 2. pol. 20. stoletíTéma: Architektura kláštera sv. Anežky České a sochařství 2. poloviny 20. století
Datum: 1. 10. 2020
Místo konání: Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Staré Město
Cena: 350 Kč za jednotlivou lekci nebo 4900 Kč za celé pásmo kurzu (zahrnuje 19 lekcí)
Lektorka: Monika Švec Sybolová