Monika Švec Sybolová

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studovala estetiku a dějiny umění. Roku 1993 se stala externí lektorkou Sbírky umění 19. století Národní galerie Praha a od roku 2000 zde zastávala funkci kurátorky pro edukační činnost. Nejdříve se věnovala realizaci a organizaci velkých výstav NGP, jako například Mistr Theodorik, Gotika v západních Čechách, Julius Mařák a jeho žáci, Václav Brožík, František

Čtěte více