Přihláška do kurzů dějin umění

  Elektronická přihláška na naši vzdělávací akci Správcem osobních údajů je Umění matematiky s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263329. Umění matematiky s.r.o. prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že nebudou zneužity. Osobní údaje uchazečů a jejich zákonných zástupců:

Čtěte více